EU-kontroll

Periodisk kjøretøy kontroll (EøS kontroll / Eu-kontroll) 

Med virkning fra 1/1-1998 skal samtlige personbiler inn til teknisk kontroll hvert annet år. Regelen gjelder for biler som er 4 år eller eldre.

Høsten 2009 opphørte ordningen med utsendelse av brev om EU-kontrollen i posten fra Statens Vegvesen som tidligere, bileier er selv ansvarlig for å bestille time til kontroll.

I 2012 er det biler registrert i et år som ender med partall (eks. 1998, 2000, 2006) som skal kontrolleres. De som er registrert i et år som ender på oddetall (eks. 1999, 1995, 2003 osv. ned til og med 1961) skal kontrolleres i oddetalls-år, (2011, 2013).

Det er det siste sifferet i bilens registreringsnummer som avgjør hvilken måned bilen skal kontrolleres:

1. januar, 2. februar, 3. mars, 4. april, 5. mai, 6. juni, 7. november, 8. august, 9. september, 10.oktober.

Kontrollen sier kun noe om miljø og sikkerhet i kontrolløyeblikket. Den omfatter ikke test eller inspeksjon av driftsikkerhet, som motor, drivverk eller clutch.

For å finne ut når du skal inn på periodisk kjøretøy kontroll, sjekk:

http://www.vegvesen.no 

 

 

 

Bestilling av EU-Kontroll i Trondheim til kr 990,-