Nybilgaranti/deler


En EU-forskrift har opphevet merkeverkstedenes monopol. Du opprettholder den samme nybilgarantien ved reparasjon eller service hos oss akkurat som hos merkeverkstedene.

I henhold til den nye forskriften er den tidligere obligatoriske koblingen mellom salg av nye kjøretøy og etterfølgende service, opphevet:

Når det gjelder reservedeler er det viktig å understreke at begge avtalepartnerne, den autoriserte bilforhandleren og merkeverkstedet, har rett til fritt å kjøpe "originale reservedeler" og reservedeler som minst holder "tilsvarende kvalitet" (eventuelt høyere kvalitet) fra uavhengige importører eller grossister.

Dette skaper et effektivt tilførselsalternativ og øker konkurransen når det gjelder kvalitet. EU-kommisjonen betrakter eventuelle begrensinger i denne retten som en bilprodusent måtte pålegge, som et alvorlig brudd på den nye forskriften.

Det er verdt å merke seg at EU-kommisjonen også understreket at dersom en bilprodusent selv tilbyr reservedeler av en annen kvalitet (for eksempel en lavprisvariant), kan han ikke nekte sine avtalepartnere å skaffe reservedeler fra uavhengige distributører, som tilsvarer denne kvalitetsstandarden.

Bilforhandleren eller merkeverkstedet kan be deleprodusenten om en (egen-)attest på kvaliteten. Vi benytter originaldeler eller merkedeler med tilsvarende kvalitet!